Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
als hij zoo eveii om de ribbe ae links is gewenteld, dan hef-
fen deze twee omdraaiingen elkander op en alleen die om de
lijn pq blijft over. De punten b,d,e zullen zich alsdan op
het horizontale vlak van projectie in de punten en
op het vertikale in de punten e[ projecteeren. Trekt
men nu uit elk dezer punten eu uit de punten a' en a" een
lijn evenwijdig aan MN; neemt men a'cr^ = 63 = enz.—
ö" = = enz. doch overigens naar willekeur; trekt men
uit een lijn e'^f^ evenwijdig aan a'^h'^ en een lijn 63'even-
wijdig aan a^ d'^; verder uit de punten b'^ en d^ lijnen even-
wijdig aan a'^e'^, dan verkrijgt men de punten f^enh'^. Trekt
men nu nog uit de punten ƒ3 en b'^ lijnen evenwijdig aau
6?3 en uit elk der punten en d^ een lijn evenwijdig aan
ßjÄj, dan erlangt men de punten c'3 en gi. Vereenigt men
nu deze laatste punten, dan is de horizontale projectie vau
den kubus voltooid. Op overeenkomstige wijze construeert
men de vertikale projectie De nauwkeurigheid
van de constructie zal daaruit blijken, dat b.v. de punten ƒ3 en
//j gelegen zijn in een lijn, welke loodrecht is op M N (2).
3. Een regelmatig achtvlak rust met een zijner
hoekpunten op het horizontale vlak van projectie,
terwijl de diagonaal, welke op dat hoekpunt uit-
loopt, loodrecht is op dat vlak. De projecties van
het achtvlak te construeeren, wanneer men het een
weinig heeft laten draaien om een lijn, welke door
het snijpunt der diagonalen evenwijdig aan de as
van projectie is getrokken.
De horizontale projectie van het regelmatig achtvlak in
den eerst aangenomen stand is een vierkant a' b' c' d' met
zijne diagonalen a' c' en b' d'. De vertikale projectie kan ge-
makkelijk uit de horizontale worden afgeleid, wanneer men
in aanmerking neemt, dat e" f gelijk is aan a'c' (8).