Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
men nu dit vlak om de lijn P Q als as draaien, totdat
het met het horizontale vlak van projectie samenvalt, dan
zullen de punten i,j en z in dat projectievlak gelegen
zijn. Neemt men nu aan dat het balkverband gedurende het
draaien in de punten i,j en z met het vlak Q P z" iu aan-
raking blijft, dan zal, vfauneer het vlak met het horizontale
vlak van projectie samenvalt, het balkverband den aangege-
ven stand hebben.
Bij het draaien om de lijn QP ondergaat de vertikale pro-
jectie geen verandering. Volgen wij nu verder slechts voor
een enkel punt, namelijk het punt m, de constructie om tot
zijne projecties te geraken. Trek m" 1 loodrecht op P z"; be-
schrijf uit P als middelpunt met P 1 als straal deu cir-
kelboog 1.1'; trek uit het snijpunt 1' vau dezen cirkelboog
met de lijn JfjVeen lijn l'm'! loodrecht op M N eu neem
\'m":=lm", dan zou m'^ de vertikale projectie van het
punt m zijn, wanneer niet het balkverband na de om-
draaiing een afstand i', t',' over het horizontale vlak van
projectie ware verschoven geworden; dientengevolge moet
men, om de vertikale projectie van het punt m te verkrij-
gen, nog uit »< een lijn »»;'m',' evenwijdig aan de liju MN
trekken en = nemen, dan is m" het gevraagde
puut. Om de horizontale projectie van het punt m te con-
strueeren, trekke rneu uit m" een lijn loodrecht op i/iV
en uit ni' een liju evenwijdig aan MN; het snijpunt m\ de-
zer lijnen is de gevraagde projectie.
PL. VII.
PROJECTIES VAN REGELMATIGE LICHAMEN.
1. De projecties te construeeren van een regelma-