Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
vlak van projectie en is zoodanig geplaatst, dat de
armen van het kruis hoeken van 45^ maken met de
as van projectie. Men vraagt de projecties vau het
balkverband te construeeren, wanneer het op het
horizontale vlak van projectie wordt nedergelegd,
zoodanig dat het met de punten en (zie Fig. Ij
op dat vlak steunt.
De constructie van de horizontale projectie van het kruisen
van den loodrecht daarop geplaatsten balk iu den eersten stand
levert geene moeielijkheid op. Zij nu q' s' w' v' de horizontale pro-
jectie van een der schoren eu q' r' t' s' de horizontale projec-
tie van de doorsnede van de:i schoor met het bovenvlak van
den balk ?k h. Om nu de vertikale projectie van de doorsnede
van den schoor met het zijvlak van den balk 0 te construee-
ren, zullen wij het balkverband eeu weinig zijwaarts over
het horizontale vlak vau projectie verplaatsen en te gelijk
zooveel om een vertikale as laten draaien, dat de arm ƒ0
vau het kruis evenwijdig wordt aan het vertikale vlak van
projectie. Vereenigt men nu het punt q'^ met eenig punt v'^
van de lijn o'^p"; trekt men uit r^ een lijn r'^xl evenwij-
dig aan q'^v'^ en uit elk der punten v'l^x'^ eeu lijn evenwij-
dig aan de as van projectie ü/iV, dan zullen deze lijnen met
de lijnen, welke uit v' en x' loodrecht op de liju M N zijn
getrokken, de vertikale projectie x" y" v" w" vau de bedoelde
doorsnede bepalen.
Om nu de projecties van het balkverband te construeeren,
wanneer het op de punten i^j en s rust, trekke men een
lijn door de punten i" en z" \ zij P het snijpunt van deze
lijn met de lijn ilfA^. Trekt men nu uit P de lijn PQ lood-
recht op il/'iV, dan zijn PQ en P z" de doorgangen van
een vlak, dat loodrecht is op het vertikale vlak van projec-
tie en waarin de punten en z zijn gelegen (11). Laat