Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wfw
26
In Fig. 1 stellen a'b'c'd' en a" c" g" e" de projecties vau
het doorboorde parallelopipedum, 1'2'3'4' en 1°2"6"5" die
van den balk voor.
De lijn {A' JS' ,A"), welke door het hoekpunt c loodrecht
op het vertikale vlak van projectie is getrokken, doet de lijn
kennen om welke het parallelopipedum moet draaien, ten einde
in den stand te komen, waarbij het op den balk steunt.
De afleiding van figuur 2 uit figuur 1 blijkt genoegzaam
uit de teekening.
De lijn ic[,c'^I)), welke door het hoekpunt c loodrecht op
het horizontale vlak van projectie is getrokken, wijst de as
aan om welke de lichamen moeten gedraaid worden, opdat
zij den begeerden stand met betrekking tot het vertikale vlak
van projectie zullen erlangen. Wijst nu e,' E de richting van
de lijn c[d[ na de wenteling aan en is c[c[ de Kjn langs
welke de lichamen na de omdraaiing over het horizontale
vlak van projectie verschoven worden, dan heeft men de
noodige gegevens, om de begeerde projecties, welke in figuur
3 zijn voorgesteld, te kunnen construeeren.
PL. VI.
PROJECTIES VAN LICHAMEN.
Twee vierkante balken ziju met elkander tot een
rechthoekig kruis verbonden. Midden op dit kruis
en loodrecht daarop is een even dikke vierkante
balk geplaatst, welke aan de vier zijden door recht-
hoekige balkjes of schoren wordt gesteund; de on-
dereinden der schoren rusten op de armen vau het
kruis. Dit balkverband staat op het horizontale