Boekgegevens
Titel: Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Auteur: Hooiberg, Timen
Uitgave: Leiden: T. Hooiberg en zoon, 1872-1873
2e verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-297
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200843
Onderwerp: Wiskunde: algebraïsche meetkunde
Trefwoord: tekenen, meetkunde, Leermiddelen (vorm), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij de voorbeelden tot oefening in het rechtlijnig teekenen: ten gebruike bij het onderwijs aan hoogere burgerscholen en bij zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
8. ab, h c, enz. zijden, ad, hb,/d diagonalen van den
veelhoek ab... h.
Teeken al de diagonalen, die in de figuur nog kunnen
getrokken worden.
16. Cirkelomtrek: c, middelpunt-, acb, middellijn of
diameter; ca, cb, cd, stralen; bd, koorde; bfd, boog;
e f, pijl; c ƒ is loodrecht op b d.
17. Symmetrische figuren.
a. De punten p mq zijn symmetrisch gelegen met betrekking
tot de lijn mn, indien mn loodrecht is o^ p q en deze
lijn middendoor deelt. Men noemt mn Ae as van symmetrie.
In b, c, d en e stelt mn de as van symmetrie voor; a en
b, g h zijn symmetrisch gelegen punten.
De symmetrische figuur, waarvan ab cd de eene helft voor-
stelt, te voltooien.
Het trekken van lyiien loodrecht op en eveuwyilig
aan andere lijnen.
9. De lijn te construeeren welke loodrecht is
op ab en deze lijn middendoor deelt.
Beschrijf uit a en i met gelijke stralen, doch grooter dan
de helft van ab, boven en onder de lijn ab cirkelbogen
en vereeuig hunne snijpunten c? en e; of beschrijf uit a en 6
ciikelbogen, waarvan de snijpunten d en d' aan dezelfde zijde
van ab zijn gelegen, en trek door deze punten een lijn.
10. Uit het punt 1' een loodlijn op de lijn
cd neder te laten.
Beschrijf uit 1' een cirkelboog, en uit de punten a en h,
waar deze de lijn cd snijdt, met gelijke stralen mede cir-
kelbogen; de lijn Pp, welke door het snijpunt e van deze
bogen en het punt P kan getrokken worden, zal de ge-
zochte loodlijn zijn.
11. Uit het punt P, gelegen in de lijn ab, een
lijn te trekken loodrecht op ab.
Neem Pa —Pb, beschrijf uit de punten a en b met ge-