Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page

I r^ H 0 U D.
s I. Ver dm uitbreiding der toegepaste Telling ^
bladz. t
§ 2. Verdere uithreiding d^r toegepaste
Zamentilling, . . , —■ - 3
§ 3- Verdzre uitbreiding der toegepaste
ylj trekking, . . — - 7
: § 4- Verdere uitbreiding der toegepaste
Vermenigvuldiging — 10
; § 5- ■Verdere uitbreiding der toegepaste
Deeling, . ... ■— — 12
§ 6. De toegepaste Hoofdregelen door
elkander. — 14
§ '7- Regel van T)rie'én, . . — - 1?
§ 8. E'-rfle vsrvolg op den Regel van
Drieen, . ^ . . - 19
§ 9- Tw-eede vervolg op den Regel van
Drieen, .... — 21
i S 10. Derde vervolg op den Regel s>an
Drichi, . . . . — — 23
1 ^11. Vierde vervo g op den Regel pan
Drieën, . , . . —
i § 12. Telling der ge'jvone Breuken , . — — 31
13 Vi,rkleimtig der gewone Breuken, ^ — 31
S 14- Hirleidiua; der gewone Breuken tot
gelijke Nqemsrs,. . . — —
1 '5 . Zam:ntelUng der gewone Breuken, — — 3«
§ 16.