Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 59 )
onkosten tot de uitrustinjj; op 84CO Gsldent
zeg mij eens, hoeveel ieder van die fora
betalen moet.
9. Drie kooplieden hebben eene fom van 4^600
Gulden te zamen gebragt,om gemeenichnp-
pelijk handel te drijven; het aandeel van A
bedraagt 4:, van B ^ en C komt dc resc
toe: wanneer zij met ditg-cld winnen 22780
Gulden, hoeveel bedraagt dan ieders aan-
deel van de winst? — maar weet gij ook,
hoeveel ieders inleg geweest is?
10. De vestingen A, B, C en D zijn van gar-
nizoen voorzien; A heeft 1200, H ji'oo,
C 24c0 en D 30c0 manfchappen in garni-
zoen. Voor die vier vestingen heeft men
onder anderen gereed liggen, tot provian-
dering voor eenigen tijd, 280 Lasten gra-
nen en 336 Vaten jenever: men vrangt,
hoe veel men daar van naar iedere vesting
behoort te verzenden, op dat de verdeeling;
geevenredigd zij'aan de menigte der man-
fchappen, waaruit elk garnizoen beüaat?
11. Dc tien navolgende perfonen, A, B, C,D,
E, F, G, H, I en K, vcrpligt zijnde
eenen weg te onderhouden, wap.r nevens
hunne landerijen gelegen z^n, en die eene
lengte heeft van 3 Mijlen, komen overeen
om denzelvcn te beflraten: wanneer A van
den weg moet onderhouden 25 Roeden,
B 61 Roeden , C 9 Hoeden , D 76 Rucden,
E 15 Roeden, F 36 Roeden , ü' 45 koedcn ,
H 10 Roeden, I 11 Roeden en k 12 Koe-
den . en de kosten van het beliraten lócoo
Gulden bedragen , hoeveel moet dan elk
dcr-gci-;oerade perfonen bccnlcn?
12. D^