Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 58 )
knikkers neemt, Piettr er 5 en ƒ«« er 7
ontvangt;- zoo dac iiunne aandeelen in re-
den Itaan als de getallen 2, 5 en 7: men
vraagt, hoeveel ieders aandeel bedraagt?
3. Hoe zal men een getal van 24750 Gulden in
vier gelijke deelen fcheiden, die tot elkan-
der in ifeden Itaan als de getallen 3, 5,
8 en y?
4. Twee kooplieden drijven handel, de eene legt
in 1275 Gulden, de andere 1680 Gulden;
zij winnen met dat geld 520 Gulden: men
vraagt, hoeveel ieder van de winst toe-
komt ?
5. Drie kooplieden, A , B en C tebbcn tot
eer.cn gumecnfchappelijken handel zamen
gcbragr, A gcco Gulden, 3 5400 Gulden
en C Ö90Q Gulden; zy winnen daarmede
j580 Gulden: bereken eens, hoeveel ieder
van die winst toekomt.
6 Wanneer men ract den gezegden handel 875
Galden verloren had, en men overeen was
gekomen, om de compagniefchap te eindi-
gen , hoeveel moet dan ieder van zijn inge-
legd kapitaal terug bekomen ?
7. T;r uitrusting van een fchip hebben A, B,
C, D en E ingelegd de volgende fommen ,
i ais: A ]50C0, B 120c0, C 11500, D icpco
en E pcoo Gulden; dc voordcelen, we;ke
hun dit fchip, binnen eenigen tijd, ople-
vert, kunnen begroot worden op 45cco Gul-
den: hoeveel bedraa-gt elks aandeel in die
winst?
3, Drie leeders bcgeeren een fchip uit te rus-
ten, want van het aandeel van A bcdraagc
Jj van H i en van C l\ men begroot de
Uli -