Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 57 )
Gulden had moeten verkoopen, hoeveel zou |
men dan gewonnen of verloren hebben? |
25. De Heer K. ontvangt vier Balen koopwaren,
wegende Ko. i. Bruto 420 N» 2. Bruto
375' Ig, NO. 3. Bruto 418 É8, en No. 4.
Bruto 425 Ég, Tarra voor iedere Baal, door
elkander, 15 tS; hij koopt hec ^ Netto vogt
48 Cents en kort i^' pCc. voor prorapce be-
taling; doch heefc nog, bij den inflag, 4
zilveren Dukaten onkosten moeten maken:
wanneer hij van deze waar eerst 625 SI ver-'
koopc voor 65 Cents het ®, en daarna, bij
eene rijzing derzelve, het overige verkoopt
voor 75 Cents het ffi, en bevindt, dat hij
12 ffi ingewogen hccfc, hoeveel heeft hij
dan in hec geheel en hoeveel ten honderd
gewonnen?
§ 27. gezelschapsrekening.
Alvorens tot de bewerking vafn de volgende
.voorbeelden over te gaan, kan men zich aan-
gaande de gronden, waarop die bewer^<ing be-
rust, onderrigten in de gelders Cijferboek^ dc
een en veertigfte Les.
voor5eelden tot oefening.
1. Men begeert het getal 560 in twee deelen
tc fclieiden, die toe elkander ftaan als de
getallen 3 en 5: hoeveel zal ieder deel moe-
ten bedragen ? .
2. Hendrik, 'Pieter en Jan bcgc.'ïren een getal
van 140 knikkers zoodanig'er wijze te ver-
deden, dac, zoo menigniaal Hendrik 2
D 5 knik^
/