Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 66 )
het góhcel en hoeveel ten honderd gewon-
nen heeft?
20. lemnnd verkoopt eene partij tabak voor 1686
Gulden, en bevindt, dat hij bij dezen han-
. del 20 ten honderd gewonnen heeft: zeg
mij eens vcor welke fom hij de gezegde
partij heeft ingekocht?
ai. De Heer K, heeft ingekocht 5 Balen koffij-
boonen, wegende No. i. — 275 N^ 2. —
320 ffi, NO. 3. ~ 258 fg, NO 4, -^315®;
en NO. _ 328 hij betaalt voot die
Balen, door elkander, 95 Cents voor het
IJ.^: wanneer hij deze koffij weder verkoo-
pen wil met eene winst van 15 pGt., op
welken prijs zal hij dan het ® móeten
fteilen?.
22. De Heer M. ontvangt eenige ftukken lin-
nen, te zamen uitmakende 2320 Ellen, en
betaalt daarvoor 1160 Gulden, a]sn>ede aan on-
kosten 5 zilveren Rijders. INa dezelve be-
hoorlijk geforteerd te hebben, heeft hij 825
Ellen'van de flechtfte, 956 Ellen van ecnc
. niiddelmatige en dc rest van de beste foort;
Hij verkoopt de Hechtüe voor 55 Cents de
El, de middelmatige voor 65 Cents de El,
en de beste voor 85 Cents de El: hoeveel
heeft hij in het geheel en hoeveel ten hon-
derd op dat linnen gewonnen?
23. Iemand verkoopt een Ltist granen voor 336
Gulden en wint daarmede 12 ten honderd:
bereken eens, hoeveel hij ten honderd zou
gewonnen of verloren hebben, indien hij
zich'verpligt had geziey, om dat Last voor
314 Guloen te verkoopen ?
24. Maar zoo men her vocrmtiuc Lsst voor 500
Gul-