Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
^mm
i 54 )
koren betaald 12480 Gulden, en dezelfde
party weder verkocht voor 5200 zilveren
llijders: zeg mij eens, hoeveel hij ten hon-
derd gewonnen heefc?
9 Een wijnkooper ontvangt 2a Vaten wijn en
betaalt 45 Gulden voor x Vat, voorts nog
aan onkosten 24 Gulden 75 Cents: wanneer
hij het Vat weder verkoopt voor 49 GuU
den, hoeveel wint hij dan ten honderd?
10. Wanneer men voor 75 Eilen laken betaalc
9C0 Gulden, tegen welken prijs moet men
dan de El verkoopen om 22 Gulden 50 Cents
op het l^ken te winnen?
ji. Iemand' heefc 1275 É8 koopwaren gekocht
voor 58 Cents hec ffi, en nog 12 Gulden 45
Cents onkosten moeten maken; bij den uic-
ontdekt hij, dac die waren befchadigd
zijn, waardoor'hij zich in dc noodzakelijk-
hèld gebragt ziec, om dezelve üechc voor
52 Cents tc verkoopen, — zeg mij eens,
lioevcel die koopman op dc gezegde partij
verloren heefc?
Dc Heer L. koopt 25700 fB vlas voor 60
Cencs hec f8; hij korc voor prompte bera-
Ung pCt.; wanneer hij de/.e panij weder
verkoopt voor 75 Cencs hec t3 9 'hocveci
wint hij dan ten nonderd?
J3. Men heefc eene partij koopwaren ingekocht
voor 45 Cents het "ffi, cn weder verkccijt
vuor 52 Cents hec , — hoeveel bedraagc
dc winst een honderd?
J4. Voor 25 Vaten olie betaalt men 2575 Gul-
_ den: vcör hoe veel zal men de Kan. nioc-
m ten verkoopen om 10 ten honderd te winnen ?
I De Ht€:r G, iicefc gckcchc 75 VUicn vr:n
I