Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 63 )
Gulden voor i Last: wanneer hij c^ezc partij
weder verkoopt cn 95 zilveren Rijders voor
I Last bedinge , hoeveel winc of verliest
hij dan?
4. De Heer M. ontvangt 2575 ffl E-Jamfche
Kaas voor 40 Cents het ffi ; hij verkoopt
dezelve voor 45 Cents het ffi: kunt frij wel
uitrekenen, hoeveel fjeld gezegde Heer in
het geheel gewonnen heeft, in aanmerking
nemende, dat hij 10 zilveren Rijders on-
kosten heeft moeten maken?
5. Een koopman koont 1590 {8 koopwaren
Bruto gewigt. Tarra ^^ boven het 100, en
betaalt voor het ffi Netto 75 Cents: wan-
neer hij ïi pCc. kort voor prompte bataling
en de goederen weder verkoopt voor 8a
Cents het f8 Netto ^ hoeveel wint of ver^
lie£: hij dan?
6. De Heer G. ontvangt een ftuk linnen van
45 Ellen en beiaait voor hetzelve 38 Gul-
den 25 Cents: wanneer hij behalve deze
fom nog I Gulden 40 Cents j:)nkostcn heeft
cn de El weder verkoopt voor 95 Cents,
hoeveel wint of yerliest hij dan, in aan-
merking nemende, dat hij E Palm'n op het
Ituk heefc ingemeten?
7. Voor eene partij koopwaren, 2638
fë, betaalt men, bij den inkoop, XC55
Guld. 20 Cents, voorts nog aan onKc:i cn
25 Gulden 15 Cents: men verkoopt liet W
voor 48 Cents, en men bevindt, dat de
waar 14 ti? 5 üncen minder uitlevert, dan
derzelver gewigt bij den inllag bedroeg, —
hoeveel wint of verliest men met dien handel ?
8 Een graanhandelaar heeft voor cerie partij,
D 3 ko^