Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50
6. Hoeveel zal iemand moeten be'alen, die
voor 2375 Gulden thee gekocht heelt, en voor ,
prowpte betaling korten kan li ten 103?
7. Als men voor i tö fuiker 95 Cents moet be«
lieden, hoeveel moet men dan voor 246 të
betalen, mits kortende 2 ten iod?
8. De Heer K. koopt 25CO ffi kaas voor J5
Cents het tip met li pCt. korting voor
prompte betaling: hoeveel zal hij moeten
voldoen ?
9. Iemand ontvangt 2575 ffi koffijboonen Prz/iT
gewigt, waarvan de Tarra in het geheel
bedraagt 2có IS; hij betaalt voor het tS
Netto 95 Cents: men vraagt, hoeveel hem
die partij kost, wanneer hij kort voor promp-
te betaling lï pCt ?
ïo. Als men twee balen koffijboonen koopt ^
waarvan N®. i weegt Bruto 525 ffi en No.
a, insgelijks Bruto Rewi^t 218 t«, Tarra
voor de beide balen 14 té, vraagt men hoe-
veel men voor deze partij zal moeten beta-
len, wanneer i tP kost 98 Cents, en men
voor prompte betaling kort 2i pCt?
11. Wanneer men vijf balen koffijboonen ont-
vangt, wegende No. i. .Bmo 185 N®.
2. Bruto 2i8, NO, 3. Bruto 275 N«. 4.
Bruto 125 te, en "N®. 5. Bruto no ffi,
Tarra 4 in het 100, en i (8 Netto kost
90 Cents, hoeveel moet men dan voor de
geheele partij betalen, kortende pCt.?
12. Hoeveel zullen twee kisten met koopwaren
kosten, wes^ende te zamen 748 ö? Bru:o ge-
wigt. Tarra 35 (8 per kist, tegen 2 Gul-
den 5 Cents het Pg Netto, kortende pCty
voor prompte betalir.fj:? /•.
4 dn