Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIGT.
leiding., die bij 'dit Rekenhoek behoort, en on-
langs bij den Drukker dezes is uitgegeven, naar
mijn inzien, gevoegelijk gebruik kunnen maken.
Aangenaam was het mij te vernemen, dat het
Eerde Stukje van mijn Rekenboek door verfchei-
dene mijner medeonderwijzers waardig gekeurd
werd, om van hetzelve in hunne Scholen gebruik
te maken, — dit heeft mij niet weinig aange*
fpoord om dit Tweede Stukje fpocdig in gereed-
heid te brengen. Met dankbetuiging zal ik
hunm onderrigtende aanmerkingen ontvangen,
en bij eenen herdruk zoo die mogt noodig zijn.,
toonen, dat ik gaarne het mijne om beter geef.
Mogt ook dit Stukje niet geheel ongefchikt
voor de jeugd bevonden worden, zulks-zou mij
de beste belooning voor mijne moeite aanbrengen.
Hillegersberg^ vv. van den hoonaard.
den 24 Julij 1817.
tafel.