Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 48 )
ken cn vervolgens de 100 in betrekking tot dl
komende getal dient te brengen.
3. Men begeert te weten hoeveel Netto gewigt
12150 ïfe Bruto geven zal, wanneer men 5 ffi
Tarra boven het 100 rekent?
4. Hoeveel farra en Netto gewigt geven 2480'ffi
Bruto gewigt, Tarra ó ffi boven het 100?
5. Iliieveel Netto gewigt leveren 1875 {B Bruto,
Tarra pi !Jj in het ico gerekend ?
6. Ztg mij nu eens, hoeveel ffi Tarra en Netto
gewlgc men zal kunnen rekenen van 1825
ff Bruto, Tarra in het 100 ?
7. Hoeveel b:;araagt de Tarra van ó Vaten koop-
vi'aren, die te zamen wegen 1080 ^, Tarra
per Vat 12 ft ?
8. Bereken eens het Tarra gewigt van 12 Vaten
koopwaren, die te zamen wegen 3820 ffi,
Tsrra per Vat 14 «i?
9. Men koopt vier Kisten fuiker, wegende No.
Bruto <110 tf, Tarra 25 ffi; N"". 2, Bruto
25c 'l'arra 18 ; N®. 3, Bruto 212 ffi, Tarra
14 NO. 4, Bruto 238 ffi. Tarra 15 tC:
wanneer men voor het ffi Netto gewigt be-
taalt 80 Cents, hoeveel beloopt dan de prijs
van die vier Kisten?
30. Iemand heeft ge.kocht 12750 ffi thee. Bruto
gewig<, voor 5 Gulden 25 Cents het ffl Net-
to: wanneer men 3^: 'Jarra rekent in het
100, tioeveel bedraagt dan de fom, die men
betalen moet?
II, Men koopt 4800® koopwaren ^/-«ro gewigt,
Tarra 5 m het ico: wanneer men voor ico ffi
Netto moet betalen 25 Zilveren Rijders, hoeveel
bedraagt dan de pnjs van de geübchte waren ?
j2. ITn