Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
Rabauennde 8 perCc., vraagt men, hoeveel hl]
terftond zal moeten tellen?
7. Iemand köopt 2500 ffi thee, en moet voor
I ffi betalen 6 Gulden 5 Cents: wanneer hy
die thee niet dan na verloop van een jaar
behoeft te betalen, maar liever die fchuld
terftond wil afdoen, mits Rabatterende 8 pCt.,
hoeveel bedraagt dan de fom, die bij dade-
lijk moet voldoen ? ■
§ 24. tarra.
Wanneer gij aangaande de bewerktng van de-
zen regel van uwen onderwijzer eenige onder-
Tigting gevraagd en bekomen hebt, dan kunt gij
tot het berekenen overgaan van dc volgen^ie
toorueelden tot oefening. ^
i. Hoeveel bedraagt de Tarra en het Netto ge-
wigt van 758 ffi Bruto tegen ó ffl Tarra bo-
ven het 100?
c. Hoeveel bedraagt de Tarra en het Netto ge-,
wigt van 875 £8 Brxm tegen 5 ffl Tarra in'
het 100?
Aanmerking. Wanneer men let op de uitdruk-
king: Tarra boven het ico of Tarra in het ico,
zal men in dc bewerking dezer en der volgende
voorbeelden geene fouten maken: immers Tarra
hoven hei loo geeft te kennen, dat men de Pon-
den gewigt, die men per 100 Pond toegeeft of'
krijgt bij de iod voegen en dan dat getal toe
100 in betrekking Itellen moet; daarentegen
geeft Tarra in het 100 te kennen, dat men de
Ponden Tarra per 100 eerst van 103 moet aftrek-
ken