Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 4.5 )
§ 23. RABAT-JtEKENlNG'. "
Men vindt de verklaring yan dezen regel in
DE GELDERS Cijferboek ^ de zes en veertigfte Les,
VOORBEELDEN TOT OEFENING. ,
1. Iemand is fckuldig te betalen over een jaar
1250 Gulden: wanneer hij deze fom ter-
llond wil voldoen, mits Rabatterende 5 ten
honderd 'sjaars, hoeveel zal hij dan moe-
ten betalen ?
2. anrf er een ander fchuldig is te betalen
over <een jaar 1625 Gulden, en hij die fchuld
dadelijk begeert aftedoen, mits te Rabat-
teren ó pCt. 'sjaars, hoeveel geld zal hy
dan moeten tellen?
3. Men begeert eene fchuld van 775 Gulden,
die men over een jaar moet voldoen, ter-
Itond te betalen-, onder beding van 8 perCt.
te Rabatteren: h<)cveel zal men verpligt zijn
dadelyk te tellen-?
4. Iemand koopt vóór 2550 Gulden koopwaren,
onder beding om dejic fom over een jaar te
voldoen: zoo hij echter liever terftond beta-
len wilde, mits Rabatterende 6 perCt., hoe-
veel zou hij dan dadelijk moeten tellen?
5. Wanneer men eene fom van 1275 Gulden,
die men over een jaar verpligt is te betalen,
terftond wil voldoen, mits Rabatterende 6
perCt., hoeveel zal men dan moeten tellen?
6. De Heer K. heeft gekocht voor 1828 Gulden
zijden ftofFen: wanneer hij deze fom eersc
over een jaar verpligt is te voldoen, maar
dezelve dadelijk begeert te betaien, mits
Ka-
f