Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 ^
19. Iemand heeft eene fom van 15co Gulden uit-
ftaan tegen 4 pCt. 'sjaars, eene fom van
laoo Gulden'tes;cn 5I pCt. 'sjaars, en nog
' eene . aildere 'fom van 1600 Gulden tegen
4l pCt. 'sjaars: kunt gij wel uitrekenen,
hoeveel interest hem deze kapitalen te za-
men ieder jaar opbrengen?
20. Als het eerstgenoemde kapitaal, in het voor-
gaande voorbeeld, uitftaat voor 3 Jaren
7 Maanden, het tweede voor 5 Jaren 3 Maan-
den, en het derde voor 7 Jaren 8 Maanden
14 Dagen, hoeveel interest zal dan elk der
gezegde kapitalen, gedurende de genoemde
tijden, kunnen opleveren, en hoeveel zul-
len de interesfen van de drie verfchillendc
kapitalen gezamenlijk'bedragen?
£1. Wanneer men een kapitaal heeft uitftaan-
dat in een jaar 44 Gulden interest kan 0}>
brengen, hoeveel zal daarvan de interes?
bedragen in 7 Maanden 18 Dagen?
22. En hoeveel zou men van dat zelfde kapitaal
aan interest bekomen in 9 Maanden 24 Dagen ?
, 23. Kunt gij ook uitrekenen hoe groot het ber
doelde kapitaal zelf zijn moet, wanneer gij
weet, dat hetzelve tegen 51 pCt. 'sjaars
is uitgezet?
24. JDirky Fieter en Kornelis hebben gezamen-
lijk eene fom van 24000 Gulden op intjcrcsc
ftaan , tegen 4|pCt.'sjaars: wanneer ZJ/VXv ,
aandeel bedraagt i van het kapitaal, Pieters
aandeel 1 en Kornelis de rest toekomt,
hoeveel interest ontvangt ieder dan bij het 1
einde van elk jaar ? ^
I