Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C .)
4 pCc. 'sjaars, hoeveel zal men dan, na
verloop van dien tijd, voor elke honderd
Galden aan interest ontvangen?
11. Hoeveel interest zal iedere ico Gulden in
4 jaren 8 Maanden kiinnen opbrengen, tegen
4i pCt 'sjaars?
12. Hoeveel interest zal men kunnen ontvangen
van elke loo Gulden in ó Jaren a Maanden
14 Üagen , tegen pCt. 'sjaars? ^
13. Iemand heelc 21c0 Gulden aan een' zijner
vrienden geleend, tegen 3J pCt. 'sjaars:
hoeveel interest zal hij, bij hec einde van
het jaar, daarvoor ontvangen?
14. Maar wanneer hij met zijnen vriend was
overeen gekomen, dac deze de gezegde
fom, onder dezelfde vooi-waarde, 5 Jaren
en 7 Maanden mogt gebruiken, — hoeveel
iou dan de interest, na verloop van dien
tijd, bedragen?
15. Als men een kapitaal kan uitzetten tegen
41 pCc. 'sjaars, loe groot moet dan zooda-
nig kapitaal zijn, om ieder jaar 400 Gulden
interest te kunnen ontvangen ?
16. Wanneer men een kapitaal kan uitzetten
tegen si pCt. 'sjaars, hoe groot moet da;i
dat kapitaal zijn om ieder jaar 4c0 Gulden
interest tc ontvangen ?"
17. Hoe veel zou in het laatste geval kapitaal
cn interest te zamen bedragen, na verloop
van 7 Jaren 4 Maanden 7 Dagen ?
38. VVanneer men een kapitaal van 2cooo Gul-
den zoodanig wilde uitzetten, dat hetzelve
ieder jair 900 Gulden interest kon opbren-
gen, fpgen hoeveel pCt. 'sjaars zou het
dan moeten uicftaan?
"19.