Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 43 )
42. Bastiaan heefc voor § Jaar huishuur moeten
betalen 35 Gulden: wanneer hij nog ^ Ja ir
in zijn huis blijfc wonen, hoeveel zal dan
nog de huur vojr dien tijd bedragen?
§ 22. interest-rekening.
Jhans willen wij u den Regel van Drieën
op. gevallen -»an onderfcheiden aard, in het da-
geWkrche'leven voorkomende, nader leeren toe-
pa^n. Al dadelijk zullen wij ons bij de Interest-
Rekening bepalen, waaromtrent gij de noodige
verklaring vinden kunc in degelders Cijferboek ,
de zes en veercigfte Les.
voorbeelden tot oefening.
1. Hoeveel bedraagc de jaarlijkfche inceresC van
350 Gulden cegen 5 ten honderd 'sjaars?
2. Hoeveel interest gecfc een kapitaal, groot
2425Gulden, in eenjaar,tegen4pCt. 'sjaars?
3. Hoeveel interest moet men in een jaar ont-
vangen van 780 Gulden, tegen4pCt.'sjaars?
4. Wanneer men van iemand 825 Gulden leent
voor een jaar, tegen sJ pCt. 'sjaars, hoe-
veel interest zal men dan bij het einde des
jaars moeten betalen?
5. Hoeveel bedraagt de interest van 1275 Gul-
den in een jaar, tegen 4^ pCt. 'sjaars?
6. Hoeveel bedraagt de jaarlijkfche interest
van 1575 Guld. teg. s^pCt. 'sjaars?
7. -----2^00--2i----
J?.----1980--6--
9-----795---5l---
10, Wanneer men iemand eene fom geld leent
voor den tijd van 3 Jaren 5 Maanden, tegen
4 pCt,