Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 41 )
gedeelte van denzelven den tijd van 6 uren,
. en, om de helft van den nog tebewanqkelen
weg achter den rug te krijgen, heefc hij 9
uren noodig ^ehad: als hy, door vermoei-
jenis verpligt zijnde, om op de helft vaa
het dan nog overgeblevene eind wegs eeri-
gen tijd rust te nemen, begeerig is te weten,
welk gedeelte van den gehcclen weg hij nog
af te leggen heefc, hoe zou hij zulks dan
I behooren uit te rekenen ?
Hoe zoudt gij liet getal vinden, waaraan
71 X 9f| gedeeld door 5j| gelyk is?
19. Hoeveel bedraagt S^^ + 9l — CSï gedeeld
door 2) (*)?
11. Hoeveel bedraagt 7J + 65I — Gf x
12. Kunt gij wel | Gulden tot Cents maken?
13. Zeg mij nu eens, hoe veel Oneen en Loo-
den I Pond bedraagt..
14. En hoe zoudt gij f Pond tot Oneen, Loo-
den en Wigtjes "maken?
15. Hoeveel Mudden en Schepels bedraagt jf
Last?
16. Hoe zoudt gij J Vat tot Kannen en Maatjes
maken ?
17. Beproef nu eens of gij | Jaar tot Maanden
maken kunt.
ï8. Ho3veel Maanden en Dagen bedraagt J J^ar?
19. Welk gedeelte van eene Maand bedragen
5 Dagen ?
20. Kunc gij mij ook zeggen, welk deel van een
Jaar 3 Maanden 10 Dagen uitmaken.?
21. Zeg
(*) Men dient hicrby in acht te nemon, dat vóór dat
de aftrekking gefchiedt, doo: 2 mnct gcdcekl worden : het is
daarom, aat iie twee getsUen tusfchen haakjes geplaatst zijr..
c 5
J