Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
5 21. DE HOOFDHEGELEN ÜER REKENICUNDE MET
GEWONE BREUKEN D0OR ELKANDER, BENE-
VENS DE TOEi'ASSlNG DEZER BREUKEN.
I. Als Jan eenen appel in vier gelijke ftukiccn
heeft gefneden, en hij geefc aan Hendrik ^
Phter en Christiaan ^ zijne fpeclmakkers,
elk 5 part van den appel, welk deel houdc
hij dan voor zich zeiven nog ever?
a. Als men een ftuk land zoodanif^erwijze on-
der vier perfonen, -^dolfy Wilkm\ Leen-
dert en Hermanus verdeden moet, dat .^dolf
I deel, Willem mede J, Leendert | en Her-
manus de rest van het land bekomt, welk
deel fchiet cr dan voor Hermanus over?
3. Hoeveel verkrijgt men tot aniwoord, wan-
neer men f, yf, ? cn te zamen telt cn
' van de komende fom jI 4" 4 aftrekt ?
4. Wanneer men ccne na!acen(chap onder zes
perfonen, A, B, C, D, E en F, op zulk
eene wijze verdeelcn moet, dat A voor
aandeel verkrijgt yj, B , C | en D | deel,
cn dat het overblijvende'dcel gelijkelijk tus-
fchen E en F moet verdeeld worden, —
welk gedeelte zullen die perfonen dan ieder
van de nalatenfcliap bekomen?
x
I?
5. Hoeveel bedraagt xl ^ ^
6. Hoeveel bedraagt ^ maal de" helft van
7. Als men van eenen boom eerst afzaagde | deel,
en dan nog de helft van het gedeelte dar
over gebleven was, welk gedeelte van den
boom zou er dan nog blijven liggen ?
Jan wandelt naar eene'plaats, welke op
eenen aanmerkelijken aflland van zijne woon-
plaats verwijderd isi hij bellecdt over het \