Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
rOORBEKIGT.
I» het voorberigt, voor hn Eerfte Stukje van
dit Rekenboek geplaatst, heb ik het een en an-
der, betrekkelijk den aanleg en de inrigting van
hetzelve, gezegd. Volgens de daar opgegevene
verjeeling, moest dit tv/eede Stukje eene uitbrei-
ding van de toegepaste Hoofdrégelen benevens
den Regel van Drieën bevatten. Men zal uit
den inhoud van dit Stukje ontwaren, dat ik de
woorden Regel van Drieën 7iog al in eentn rui'
men zin genomen heb: ondertusfchen fcheen het
mii toe, dat de nadere toepasjing van dien re-
gel, zoo als ik dezelve hier heb bijeen gebragt^
gevoegelijk in dit Deeltje kon geplaatst worden^
en wijl, tot regt begrip daarvan, de behande^
Ung der gewone Breuken vereischt werd, meende
ik daarvoor almede in dit Stukje een plaatsje te
moeten inruimen.
Omtrent de bewerking van al datgene, waar-
toe de kennis van het nieuwe Stelfel van Maten ^
enz., gevorderd wordt,zal men van mijne
lei-