Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
/ 8. Kan men ook de tiendeelige breuk
/ enz. tot eene gewone breuk herleiden?
f 9. Zeg mij eens aan welke gewone breuk c
tiendeelige breuk 0,244824482448 enz. geliji
is.
10. Beproef nu eens of gij dc tiendeelige breuk
0,1222 enz. tot eene" gewone breuk herlei-
den kunt.
Bewerking:
10 Reekfen = 1,222 enz.
100 Reekfen = 12,222 enz.
90 Reekfen = 11, dat is, i Reeks =
Verklaring dezer bewerking. Men ^iet uit de
bovenftaande bewerking, dat dezelve nagenoeg
met de vorige overeenkomt: men moet alleen-
lijk, in de eerfte plaats, de cijfers, die de ge-
regelde groepen cijferletters voorafgaan, doeir
vermenigvuldiging met i, gevolgd van zoo vele
nullen als er cijferletters voor de geregelde
groepen Itaan, voor de komma brengen, en dan
ian men voorts te werk gaan als bij dc voor-
gaande tiendeelige breuken is aangewezen.
11. Herleid nu eens de tiendeelige breuk 0,2444
enz. tot eene gewone breuk,
12. Kunt gij de tiendeelige bra<jk 0,14555 enz.
tot eene gewone breuk herleiden?
13. Zeg mij nu eens met "welke gewone breuk
de tiendeelige breuk 0,125636363 enz. over-
eenkomt ?
14. Maar met welke gewone breuk komt de
tiendeelige bieak 0,548316316316-enz. over-
een?
C 4 S 21.
J