Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
< S8 )
3. Kunt gij 0,28 en 0,109375 tot gewone breu-
ken herleiden?
.4. Hje moet men te werk gaan om 0,3333 enz,
tot eene gewone breuk te herleiden?
Bewerking:
I Reeks = 0,3333 enz,
10 Reekfen = 3»3333 enz.___
9 Reekfen r= 3, dat is, i Reeks r= | of 5.
Verklaring der bovenflaande bewerking. Men
merkt de opgegevene breuk als eene reeks aan,
vervolgens vermenigvuldigt men dezelve met i,
gevolgd van zoo veel nullen als er cijfers in elke
groep der wederkeerige tiendeelige reeks gevon-
den worden, dus in ons voorbeeld mee 10, om
dat elke groep uit i getalmerk beltaat. Bij deze
vermenigvuldiging redeneert men aldus: de 3
tiendedcelen 10 maal genomen geven 3 heelen,
de 3 honderdfte deelen 10 maal genomen geven
3 cicndedeelen, en aldus voortgaande krijgt men
de waarde van 10 Reekfen gelijk 3i33S3 enz.
Wanneer men voorts van dc waarde van lo
Reekfen de waarde van i Reeks aftrekt, dan
verkrijgt men de waarde van 9 Reekfen, welke
gelijk'bevonden worde aan 3, en bij gevolg zal
de waarde van i reeks, in eene gewone breuk
vitgedrukt, gelijk moeten zijn aan
Herleid nu nog o,inii enz. tot eene ge-
wone breuk.'
6. Kunt gij o.555p enz. tot eene gewone breuk
herleiden ?

f. Hoe moet men tc werk gaan om 0,090909
enz. tot eene gewone breuk te herleiden