Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 33 )
6. Tel tc znmen ^f, || en
7. Heproef eens of gij wel ylg, , ^^
■Hf cn ï^l te zamen kunt tetlen.
8. Nu moest gij eens f en J te zamen telleu
9. Hoeveel bedraagt xl en ü?
10. En hoeveel §, f5 en 4?
11. Hoeveel bedragén de volgende breuken tc
zamen? k en
12. Kunt gij iU il, 559 en ^fy zamen
tellen?
13. Kornelis heeft het ook reeds zoo ver in de
Rekenkunde gebragt, dat hij in dc zamen-
telling der gewone breuken gekomen is;
hij moest eens voor zijnen Vader zamentel-
len jf, T^, sf, 5? en yf: zoudt gij
zulks ook kunnen verrigten ?
jf Men' begeert te weten, hoeveel f,
ïb ^^ zamen bedragen; kunc
gij die wel uitrekenen?
J5 Tèl te 7.amen: t^. ïi, 7I cn
3ó. Kunc gij 15, Sl^, en io| wel za-
men tellen ?
17. Zeg mij, hoeveel drie vierde, vijf elfde,
negen vijf en twintiglte, acht vijftiende,
zes een en dertigfte en negen vier en zes-
ti^rfte tc zamen bedragen.
18. Zeg mij de fom van , ^f^, en ^ih
jp. Beproef nu nog of gij afS, 7-5,
155,1, en iii^f kunt te zamen tellen.
ao. Hoeveel bedraagt -f-9f 4-8x1 +7ïf+ic^t??
§ 16. aftrekking der. gewone breuken,
i. Men begeert het verfchil te weten tusfchen
I Qii ly — zoudt gij dac kunnen vii.den?
C s.
1