Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3t )
J 14. HERLEIDING DEH GEWONE «aEÜKENT TO*
GELIJKE NOEMERS.-
X. Kimt gij f, i, ïf en onder gelijke noc^
mtTs brengen ?
2. Brcn^ onder gelijke noemers i, f, en
3. IViilem hcefc de volgende breuken opgekre-
gen oni onder gelijke noemers te brengen,
afs: U I* U é ti; hij kan ,daar mede
niét te regr komen: zoude gij hem 'wel kun-
nen helpen?
4. Breng onder' gelijke nOemersjJ, 5?, jl^
^ eri ^
5. B eng onder gelijke .noemers J, 3?» ^f,
en - . '
6. Breng onder
ge'yke noemers Jj ji,
'' en il.
35 ^^^
7. Als men u verzocht om .li, jU tfV if
cn onder gelijke noemers te brengen, hoe
zoud gij dan aan dac verzoek voldoen?
8. Breng onder gelijke noemers 5J5 175 ë» 5I»
ri-i^ S en ïf^.
9. Zoude gij ook dc volgende breuken onder
gelijke noemers brengen kunnen? ïj',
. 258 ^ sil en n'. .
5 15. ZAMENTELLING DER GEWONE BREüKEÊi. .
1. ïCunt gij I en I te zamen tellen?
2. Maar èn f dan?
5. Gij moesl eens voor mij zamen tellen yf, tJ^
ï?, ii en
4. Nu eens en
5. Jan moet rU il en te zamen tellen:
hoe zoude gij zulks verrigtcn?
6,