Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
-p
( ^^ )
dat men van clke 40 vierkante Roeden ns
Zikken aardappelen bekomen heeft, hoe-
veel Zakken hcbbe 1 dan dc gezegde (tak-
ken land opgeleveru?
12. Ais nu de aardappelenbocr voor 1 Zak rard-
appclcn, bij den verkoop, ontvangt i Gul-
den 40 Cents, en hij kan berekenen, dat hij
voer onkosten van poten, wieden, ui roei-
jen enz , behalve de huur, hccfi moeten
betalen 672 Gulden 75 Cents, hoeicel heefc
hij dan met de toezegde aardappelen gewon-
nen of verloren?
13. Hoe veel Gouden Dukaten moet men beta-
len voor 516 Ponden rundvlecsch, wanneer
I Pond ka!fsvlei.Fch kost 70 Cents, en 5
Ponden rundvleetch zoo veel waard zijn
a^3 Ponden k-'lfsvleesch?
14. Een znagmolenaar koopt boomen voor 25
Zilveren UijJers het Ituk : wanneer hij de-
zeb e tot planken zaagt en hem <; boomen
ieder 8 planken, 16 boomen ieder9planken,
en de rest ieder 10 planken opleveren, voor
hoeveel z;il hij dan iedere j- laiik, door elkan-
der tterekendï moeten verkoopen om op de
geheele pjinij 2.; Gouden Dukjiten te wint^en ?
15. Wanneer mbn gekocht heefc 36 Lasten 25
Mudden 5 Schepc:s kon n tegen 236 (iulden
het Last., en men heeft noji 56 Girldon 10
Cents onkosten gemaakt, voor hoeveel zal
men dan 1 Last weer moeten verkoopen om
ICO Zilveren Kijdcrs op dc par'ij te kunnen,
wii'ni n?
j6. Wanneer men op de gezegde rartij r.oo veel
beueerde te winren a's de insoop van 2
Lasten, behalve de gemaakte onkosten, be-
draagt.