Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ -- -
( 27 )
hem dan i ffi re ftaan , in aanmerking ne-
menüB, dac hij voor huid en fmeer 36 Gul-
den ontvangen heeft?
7. Mén koopt 25 Lasten 26 Mudden tarw tegen
345 Gulden het Last; als men de waarda
Van die partij met Gouden Uukaten wil be-
talen, die ieder 15 Cents opgeld doen, hoe-
veel Dukaten zal men dan moeten tellen?
Als een koopman moet betalen voor 2Ó Va^en
25 Kannen wijn 494 Zilveren Rijders i Gul-
den 50 Cents, hoeveel V aten zal dan een ander
koopman, volgens evenredige waarde, kun-
nen ontvangen voO'- 1295 Zilveren Rijders?
9. Wanneer Jan in den lija van 4 weken wint:
4 Gouden Dukat:en, hoeveel Gulden kan
P/eur dan winnen iri 9 Weken, wanneer
^ het loon van Jan tot dat van Pieter Haat als
i tot 3?
10. Hendrik mqet voor zijn' vader uitrekenen,
hoeveel de jaarlijkfche huur b..'draagt van de
volgende ftjkkeh land, die hij tot den vlas-
en aardapjjelen tt-elt bezigen moet, als: een
ftuk, gruot 2 üunders 75 vierkante Roeden,
tegen 204 Gulden i Bunüer, een ftuk, groot
3 Bunders 8 vierkante Roeden, tegen 195
Gulden j Bunder, i ftuk, groot 4 Bunders
75 vierkante Roeden, tegen 215 Gulden
1 Bunder, en een ftuk, groot 5 Bunders
6 vierkante Roeden 50 .ieikante<Ellen, te-
gen 207 Gulden 1 Bunder: zoudt gij dit
oqfc, wel kunnen uitrekenen?,
11, W'anr.ccr men de beide eerstgencemdé ftuk-
ken lawi , .. in het voorfiaa- de voorbéeld..
"voórkpniende,. met aardappelen bepoot..: en
jBi£;a, na dfjy.uiiWPjj'-Pg » kan l^ejctoién,
dac