Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 3
ÏJ. Voor 4 Oneen 5 Looden 6 Wigtjes 5 Kor-
rels betaalt men 3 Gulden 40 Cents: reken
eens uit, hoeveel men, naar de gezegde ver-
gelijking, moet betalen voor i Pond 8 Uncen
6 Looden 8 Korrels?
, Men koopt een ftuk land , groot 6 Bunders
8 vierkante Roeden, voor 5485 Gulden 50
Cents : wanneer men nog een ander ftuk
land, dat 8 Bunders 75 vierkante Roeden
inhoud heeft, naar evenredigheid der groot-
te, tegen gelijken prijs aanbiedt, hoeveel
- ,zal men dan voor dat land moeten betalen ?
15. Tot het beleggen eener kamer heeft men een
vloerkleed noodig, dat 48 vierkante Ellen
gó vierkante Palmen groot is: wanneer men
voor X vierkante El 50 vierkante Pa men be-
talen moet 2 Zilveren Ryders, hoe-eel be-
draagt dan de prijs van hèt gezegde kleed ?
16. Hoeveel bedraagt de waarde van een ftulc
hout, dat 1088 Kubiek Palmen <540 Kubiek-
Duimen inhoud heeft, wanneer men voor
i Kubick-Palm 5c0 Kubiek-Duimen i halvea
Zilveren Rijder betalen moet?

VIERDE VERVOLG OP DEN RRGEL
VAN DRIEËN.
ï. Kunt gij wel uitrekenen, hoeveel 150 peper-
noten kosten, als men voor 10 moppen moec
betalen 4 Cents ? — Dit zou niet gemi.kke-
lijk gaan, geloof ik ; maar zoudt gij het niet
kunnen doen, wanneer men u zèide, dac
5 pepernoten zoo veel waardig zijn als 1 mop-
pen? Beproef het eens.
a. Men begeert kaas te koopen: wanneer men
B S "voor