Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 23 )
Koppen moet betalen 509 Gulden, hoeveel
bedraagt dan de prijs van i Kop ?
15. Men levert 257 ffi 8 Oneen 6 Locden voor
128,93 Gulden: kunt gij wc! uitrekenen tè-
' ' c^en welken prijs i ffi afgeleverd wordt?
16. Wanneer men voor jo Êlien moet betalen
5i Gulden 20 Cencs', hoeveel Ellen kan men
■ dan koopen voor 2655 Gulden 75 Cents ?
37. Voor 25 Zilveren Dukaten i Gulden 25 Cents
koopt men 5 Vaten, hoeveel Vaten heeft
men , naar dien prijs , voor pdS Zilveren
Rijders 2 Gulden 20 Cents?
18. Mèn koopt voor 1 Gulden 12 Cents 4 Loo- :
den , hoeveel Ponden kan men koopen voor
3 Gouden Dukaten 4 Gulden 50 Cents?
rp. Voor 2 Zakken 8 Koppen 5 Maarjes betaalt ;
men is Gulden, hoeveel zal men moeien !
betalen voor aS Zakken 8 Schepels 7 Koppen jj
■ 6 Maatjes ?
§ 10. DERDE VERVOLG OP DEN Mo EI,
VAN DRIEËN.
1. Als I I]pnd kost 2 Gulden 75 Cents-, hoeveel
' moet men dan betalen voor Ponden S
Oneen 4 Looden 5 Wigtjes?
2. Hoeveel kosten 28 Lasten 12 Mudden 6 Sche-
pels, wanneer men voor i Last betaalt'189
Gulden 80 Cents?
5, Iemand koopt 75 Vaten 58 Kannen 8 Maat-
jes olie, 'eri betaalt -voor i Vat- 28 Gulden
75 Cents: hoeveel bedraagt de prijs van dc
gezegde Vaten? .
4. Hendrjk moét vóór zijnen Vader uitrekerièn,
hoeveel de prijs bedraagt van fló Irastcji it
B 4 Mui-