Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
c tl )
14. Men verkoopt een h lis vnor 546-3 Gulden:
wanneer men deze fom met gouden Duka-
ten betalen wil, en iedere Duk^iat la Cents
opgeld doet, hoe veel Duka.cn zaï men
dan moeten tellen ?
15. Als 1 Last koren kost 125 zi'veren Djkaten
1 Guld. 50 Cents, hoe veel moet men dan
betalen voor 12 Lasten?
16. A s I Last kost 112 zilveren Dukaten 2 Guld,
JO Cents, hoeveel kost dan eene partij van
75 Lasten ?
17. Wanneer men voor i Vat van zekere knop-
. waren moet be alen 4 zilveren Rijders9 Gul-
den 25 Cents, hoevecl^osten dan 512 Vaten?
18. Voor 25 Gulden koo( t men 12 Zakken ü
Scnepels koopwaren: zeg mij hoe>ecl men,
naar deze evenredigheid, voor iiasGuldea
koopen kan ?
19. Voor 8 (iulden kan men 4 Schepels 8 Kop-
pen van zekere waar koi pen , h( cveel, zou
men aldus kunnen krijgen voor 128 Gulden?
»0. M n levert aan iemand 4 Or een 8 Looden
6 Wigtjes van zekere waar voor a Gulden:
hoeveel kan men, naar deze vergelyking,
koopen voor 248 Gulden?
§ 9 TWEEDE VERVOLG OP DEN REGXU
VAN DIUEEN. ■
I. Als I ffl rijst kost 40 Cenrs, hoeveel, moet
men dan betalen voor S6 ® 5 Oneen 6 Looden ?
a. Wanneer men voor 100 fti betaalt 420 Gul-
den, hoeveel kosten dan 4610 gg 8 Oneen
5 Looden ?
$. Men begeert 'te weten, hoeveel men voor
B J I»7