Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
T^J
ms
t. Als een wijnXooper voor a Vn'-en 54 Kaa»
len rooien wijn ontvan|^r 145 üulden, iiue-
veel Vaten kan hij dan afleveren voor 2625
Guidtn ?
9. Een wcstrhanlsch koopman in hammen heefc
aangenomen om 250 hammen te kveren: wan-
Tjeer deze. hammen, door elkander gerekend,
ieder 8 » a Oneen wegen, \ raac;t men,
lioc veel ® die hammen te zamen bedragen?
10. Warn eer een arbeider in a maanden i week
en 3 dagen verdient 57 Gulden, hoe lang
zal die arbeider, volgers het gezegde loon,
moeten werken om 228 Gulden te verdienen?
Jl. Als ecnige perfonen eene gr?cht van 28 Roe-
den lang graven in den lijd van 4 weken
5 daeen, hoe lang zullen dan diezelfde
jiravtrs, met gelijken fpoed arbeidende,
werk hebben, om cefie gracht van gelijke
brce.lte en diepte 168 Roeden lang te maken ?
la. De Heer L. heeft met zeker kapitaal, dat
h'i aan een ander geleend had, in den rijd
Tan 2 jaar 5 maanden gewonnen 578 Guld.:
hoe lang zal dat zelfde kapiiaal, volgens
dezelfde voorwaarden, moeten uitltaan om
1734 Gulden te winnen ?
IJ. mj'i betaalt voor het vervoeren van eene
wazcnvrncnt naar eene plaats, welke op
een' all tand van /O Mijlen 50 Roeden ge-
leden is, 3 G ilden: wanreer men den voer-
man nog 9 (iulden aanbiedt, onder het be-
ding, dat hij de ffi'ederen nrar evenredig-
heid van den eerst bepoalden prijsi daarvoor
zoo veel verder brengen zal, vraagt men,
h' e vi cl Millen hij verpligt zijn zou ver-
der te rijden?
14.