Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 1» )
?. Mfn betaalt voor 35 Bunders land g!?500
Gulden; zeg mij eens tegen w-elken prijs
aldus i Bunder gerekend ^vordtv
9. Meii verkoopt eene lading turf^ die 735 zak-
ken bévat, voor 294 Gulden: kuitc gij wel
uitrekenen voor hoe veel geld men i zak
verkocht heeft?
jo. Een graanhandelaar koopt 75 Lasrèn tarw
voor 34500 Gulden: tegen welken prijs be-
taalt hij aldus 1 Last ? ;
11. Wanneer iemand in i jaar wint 312 Gul-
den, hoe veel wint- hij dan in i week?
12. Hoe veel,Ellen laken koopt men voor 612
1 Gulden, als men.i El heeft voor j8Gulden?
33 Een , timmerman koopt eene partij boomen
voor 1495 Gulden; hij betaalt 2^5 Gulden
voor I boom: kunt g-ij wel uitrekenen, hoe
groot de partij'is, die hij gekocht heeft?
44. Jan heeft bij Nesltje de fruitverkoopfter ge-
haald 25 appelen; hij moet .2 Cents voor
3 appelen betalen: zeg mij egns, hoe veel
geld hij in het geheel-befteed heeft.
15, ^nna verkoopt aan mejufvrouw H.. 75eijeren, •
en bedingt 48 Cents voor een-dozijn, dat
is 12 eijeren: kunt gij wel uitrekenen, hoe
veel geld Anna ontvangen moet ?
j6. Betje, de dienstmeid van mejufvrouw G.,
wordt, gezonden oni 250 fuikerperen: wan-
neer Zij 12 Cents 'voor 25 peren betalen
moet,, hoe 'veel giCld heeft zij dan voor die
boodichap noodig ?
j7. Als 9 c6 koffij zoo veef waard zijn als 2 ffl
thee, hoe veel ® thee kan men dan ier-
ruilen voor 1170 ffi koflij?
iS. Wanneer' men voqï iccl 9 koopwaren moet