Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C I6 )
van de Kan tegen 75 Cents rekent, hoe-
veel dat dan nog de waarde zoude beloo-
pen van die overblijvende Vaten?
11. Maar wanneer men" den prijs van de afgele-
verde Vaten mede rekent tegen 75 Cents
dc Kan, hoeveel Guld. heeft men dan voor
al die Va;en ontvangen?
la. Kunt gij mij ook zejigen, hoe veel Zilveren
Wijders men noodig'zou gehad hebben, om
de gevondene forn Gulden, in het voor-
gaande voorbeeld , te kunnen voldoen ?
13. Vier broeders hebben gelijkelijk onder elkan-
der te verdeelen 175 »"unders 84 vierkante
Roeden weiland: men begeert te weten i».
hoe veel ieders aandeel bedraagt, — 2°. hoe
veel Gulden ieder jaarlijks van zijn aandeel
zal verkrijtcen, wanneer "zij kunnen rekenen ,
dat elke "Bunder hun 52" Gulden vrij geld
'sjanrs aan huur opbrengt ?
14. Wanneer iemand eenjaarlijkscn inkomen heeft
van T2C0 Gulden, en hij verteert wekelijks
6 Zilveren Rijders, — hoeveel houdt hij
dan bij het einde van het jaar nog over of
hoeveel geld komt hij te kórt?
35. Hoe veel bedraai^t dé vertering van iemand
per uur, die 1500 Gulden in het jaar noo-
dig neeft?
a6. Wanneer men van eenen boog van 156 Gra-
den 25 Minu'en 56 Seconden af rekt 84
Graden 25 Minuten 24 Seconden, en de
rest door 2 deelt, hoeveel krijgt men dan
tot antwoord ?
>7. Wanneer ieder perróon (zie, het voor-
beeld v;in don vooTgaanden regel) zijn ver-
kregen aandeel turf, .namelijk, 103 Kubiek-
El-