Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 )
iSoo Ponden koffijboonen, aan den Heer Z.
jaco Ponden, aan den Heer K. 1500 Pon-
den, en aan den Heer M. 8co Penden; hij
heeft bij den inkoop voor deze waren moe-
ten beta'en 80 Cents voor het Pond, en
levert de gezegde partijen af voor 85 Cents
het Pond: men,vraagt, hoeveel deze koop-
man op die verfchillende partijen gewon-
nen heeft?
8, Een graanhandelaar verkoopt van eene partij
tarw, groot 25 Lasten 16 Mudden 5 Sche-
pels, aan den Heer N. 18 Lasten 25 Mud-
den, en vermeerdert, na verloop van wei-
nige dagen, de rest weer met 29 Lasten S
Mudden 4 Schepels: men vraagt, hoe groot
de partij , na de gezegde vermeerdering,
geworden is?
9. De afltand van Rotterdam tot Leijden be-
draagt 26 Mijlen 10 Roeden en 2Eilen,van
Leyden tot Haarlem 26 Mijlen 94 Roeden,
en van Haarlem tot Alkmaar 28 Mijlen 88
Roeden en 3 Ellen: wanneer men hu ver-
onderftellen mag, dat men 1 uur werk heeft
om 5 Mijlen of 5c00 Ellen te voet afteleg-
fen, hoeveel uren zou men dan wel noo-
ig hebben, om van Rotterdam naar Alk-
maar te wandelen?
10. Men heeft in een pakhuis liggen 125 Vaten
50 Kannen wijn. Wanneer men van öcze
hoeveelheid aan A. afleverde 6 Vaten 25
Kannen, aan B. 35 Vaten 8 Kannen, aan
C. 2 maal zoo veel als aan A, en eindelijk,
aan D. 30 Vaten 5 Kannen, — zooisio.de
vraag, hoeveel Vaten er rog zouden over-
blijven t en 2"., wanneer niea de waarde
van