Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( M )
pen af te deelen: bereken eens, hoe groot
elk van die hoopen zijn zal.
§ 6. DE TOEGEPASTE HOOFDREGELEN DOOR
ELKANDEll.
1. De Heer N. betaalt aan den Heer G. 256
Guld. 25 Cents, aan den Heer W. i^óGuld.
50 Cents, aan den Heer K. 58 Guld. en
aan den Heer M. 97 Guld. 5 Cents, alles
uit eene beurs, die 625 Guld. in zich be-
vat : zeg mij eens, hoe veel er nog in de
beurs overig blijft
2. Men begeert te weten, hoe veel Gulden 25
Zilveren Dukaten, gó Zilveren Rijders en
22 Gouden Dukaten te zamen bedragen;
kunt gij dat wel uitrekenen ?
3. Hoe veel zakken Guldens bedraagt eene fom
van 2569 Gulden 75 Cents?
4. Wanneer men 1798 Gulden 36 Cents met
zakken Rijksdaalders of Zilveren Dukaten
betalen wii, hoe veel zulke zakken zal men
daartoe noodig hebben?
5. De Heer K. is aan den Heer V. fchuldig
2561 Gulden 56 Cents, en geeft hem op
rekening 200 Gouden Dukaten, die ieder
2 Stuivers boven den gewonen koers doen,
zoodat in dit geval de Dukaat 5 Guld. 35
Cents waardig is: kunt gij nu wel uitreke-
nen, hoeveel'hij nog fchuidig blijft?
6. De rest betaalt hij, na verloop van eenigen
.tijd, met Dukatons of Zilveren Rijders:zeg
mij eens, hoe veel zulke Hukken hij daar-
toe gebezigd heeft.
7. Een koopniiin verkoopt aan den Heer G.
25co