Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ÏS J
7. Manr wanneer men u verzocht om een fora
van 18540 Cents tot Gouden Dukaten tt
maken, hoe zoudt gij dan aan dat verzoek
voldoen ?
8. Kunt gij wel 8178750 Minuten tot Jaren
maken ?
9. Hoe veel Graden bedragen 287400 Seconden ?
10. Hoe maakt men 8780 Mudden of Zakken
tot Lasten?
11. Wanneer 5 pcrfonen te zamen gekocht had-
den 24 Lasten 5 Mudden tarw, hoeveel zou
dan ieder voor zijn aandeel moeten hebben?
J2. Men ontvangt 85 Vaten 25 Kannen olie,
welke partij in 5 deelen' moet afgedeeld
worden : reken eens uit, hoeveel ieder
deel bedraagt.
13. Kunt gij mij wel zeggen, hoe vee! de lengte
eener lijn moet bedragen , die, 6 malen geno-
men zijnde, 17 Mijlen ig Hoeden lang is?
14. De Heer H. koopt bij den graanhandelaar
C. 25 Mudden 4 Schepels tarw, en moet
daar voor betalen 463 Gulden 55 Cents:
reken eens uit, hoeveel Gulden hem een
Mud kost.
15. Zoudt gij ook kunnen uitcijferen, hoe veel
de genoemde Heer, volgens de opgege-
vene waarde van 25 Mudden 4 Schepels
voor één Schepel heeft moeten betaicn ?
16. Vier perfonen moeten gelijkelijk onder elkan-
der verdeelen oenige Hukken land, die te za-
men groot zijn 25 Kunders 8 vierkante Roe-
den: zeg mij eens, hoe groot ieders aan-
deel is.
17. Men begeert eenen hoop turf, groot 825
Kubieic-£llen 24 Kubi&k-Falmen, in 8 huo-
pca
j