Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 12 )
eene partij bedragen, die 6 malen zoo groot
was ?
to. Men weegt op eene fchaal 5258 Ponden
8 Oneen ijzer: wanneer men nog op 8 an-
dere fchalèn eenegelijKe hoeveelheid weegt,
hoe^-eel heefc men dan in het geheel ge-
Ww}!;en?
ai. Wanneer men voor een brood 35 Cents
moet betalen, hoeveel Gulden kosten dan
25 zulke brooden ?
12. Als een Mud tarw verkocht wordt voor
15 Guld. 25 Cents, toevcel Gulden kosien
dan, volgens denzelf-len prijs, 28 Mudden?
sj. Keetje, de huishouditer van den Heer B.,
moet den melkboer 25 Kannen 5 Maatjes
melk betalen: kunt gij haar wel zeggen,
hoeveel Gulden zy he'm fchuldig is, wan-
neer zij voor eene kanó cents betalen moet?
94. Wanneer men voor een Bunder land 800
Gulden betaalt, hoeveel kosten dan naar
dien prijs 5 Bunders 88 Vierkante Roeden?
% 5. VERDERE UITBREIDING DER TOEGEPASTE
DEELING.
J. Kunt gij wel 85 Cents tot Stuivers maken?
a. Maak nu eens 2784 Cents tot Kwart-Gulden?
3. Hoe zoudt gij van 3858 Cents Halve Gulden
maken?
4. Hoe veel Drieguldens bedragen 2817-Cents?
5. Hoe veel Zilveren Dukaten zou men voor
3871 Cents kunnen verwisfelen ?
é. Wanneer men eene beurs had met Só o Cents,
hoeveel Zilveren Rgders zou dan die biurs
waardig zijn?
7'