Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C " )
8.. Zeg m'ij nu eens, hoeveel Cents 46- Gouden
Dukaten uitmaken ?
9. Hoe veel uren bedragen 3 Maanden 25 Da*
gen 8 Uren?
10. Hendrik heefc den ouderdom bereikt van 10
Jaren 125 Dagen: kunt gij wel uitrekenen,
hoeveel uren die ouderdom bedraagt?
11. Hoe maakt gij 45 Graden 25 Minuten 45
Seconden tot Seconden ?
12. Hoe veel Seconden bevat eenen cirkelboog
van 35 Graden 40 Minuten 25 Seconden?
13. Hoe Teel Mudden bedragen 25 Lasten ?
14. Kunt gij wel 126 Lasten 12 Mudden tot
MudJeri brengen?
15. Seproef nu nog eens of gij wei 236 Lasten
9 Mudden tot Mudden maKen kunt.
16. Ais men eene uitdeeiing van laken doen
wilde, en aan één' perfoon 2 Ellen 5 Pal-
men tocgefchikt had, hoe veel zou men
dan wel noodig hébben, om die uitdeeling
tot 12 perfonen uittedrekken ?
17. Om van dc Uaarlemfche groote kerks-toren
tot de Amderdamfche Westertoren eene lijn
te fpannen, zou men eene lengte noodig
hebben van 16789 Ellen: hoe veel Mijlen
zou de afitand van twee plaatfen bedragen,
die 4 malen zoo ver van elkander verwy-
derd lagen?
18. Een koopman levert aan den Heer T. t Va-
ten 25 Kannen wijn: wanneer hij nog aan .
6 andere perfonen" ieder eene gelijke hoe-
veelheid wijn bezorgen moet, hoeveel va-
ten heeft hij dan in het geheel afgeleverd ?
.19. Men heeft op eenen zolder liggen 10 Las-
ten 25 Mudden tarw: hoe veel Lasten zou
eene
y --