Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 10 3
19. Van eeflen cirkelboog, die 25 Graden 6 Mi-
nuten 25Seconden lang is, trekt men eenen
boog van 15 Graden 35 Minuten 5Ó Secon-
den af: hoe lang is de boog, die overfchiet?
NB. Mtn houde hierhij onder 't oog , dat kier
Graden bedoeld worden , yf aar van de 4c O
eemn cirkel uitmaken.
20. Van een ftuk land, dat i Bunder 25 Vier-
kante Roeden 63 Vierkante Ellen groot is,
begeert men een ftuk aftefcheiden, dat 1$
Vierkante Roeden bevat, hoe veel Vier-
kante Roeden zal het overblijvende gedeelte
uitmaken?
21. Men heeft eenen hoop turf, die 218 Kubiek-
Ellen 70 Kubiek-Palmen inhoudt: wanneer
men van dezen hoop 166 Kubiek-Ellen 375
Kubiek-Palmen verkoopt, hoeveel zal er
dan nog overblijven?
S 4. VERDERE UITUUEIDING DER TOEGEPASTE
VERMENIGVULDIGING.
1. Jan heeft 16 Stuivers in zijnen fpaarpot:
hoeveel Cents bedraagt dit ?
2. Hoe veel Cents bedragen 19 Stuivers?
3. Wanneer men u verzocht, om 25 Kwart-
Gulden tot Cents te maken, zoudt gij dan
wel aan dat verzoek kunnen voldoen ?
4. Hoe veel Cents bedragen 35 Halve Gulden?
5. Kunt gy wel 58 Drie-ruldens tot Cents maken?
6. Men begeert te weten, hoe veel Cents 88
Zilveren Dukaten uitmaken: kunt gij zulks
wel uitcijferen ?
7. Zou het "niet moeijelyker zijn, om 156 Zil-
veren Rijders tot Cents te maken: hoe zoudt
gij zulks verrigten?