Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 9 )
ïi. Kunt gij wel 26 Kannen 5 Maatjes 8 Vtn-
gtrhoeden van 56 Kannen 9 Maatjes 7 Vin-
)i;cr!i(ieden aftrekken ?
la. Leêndert de vlasbo r heeft tot het bezaaijeit
van zijn land noodij? 4 Vludden 8 Schepels
6 Koppen zaad; Hendrik, die zich insj2;e-
op den vlasteelt toelegt, kan het zina
bezaaijen met 2 Mudden 5 Schepels 9 Kop-
pen 5 Maatjes: wilt gg^nu eens uitrekenen,
hoeveel Koppen Leendcrt meer nooJig heefc
dan Hendrik 7
13. H(/eveel zal de ;-est zijn, wanneer men van
25 Lasten 8 Mudden "22 Lasten 15 Mudden
4 Schepels aftrekt'
14. Zeg mij nu het verfchil tusfchen 29 Lasten
25 Mudden 8 Schepels en 25 Lasten 28
Mudden 9 Schepels.
15. De Heeren C. en H. hebben te zamen op
onderfcheidene pakzolders 98 Lasten 4 Mud-
den tarw; als zij hiervan 22 Laiten 29 Mud-
den 5 Schepels afleveren, hoeveel houden
zij dan nog over ?
16. Vv'anneer zij van de rest nog 25 Lasten 16
Mudden 8 Schepels verkoopen, hoeveel
Mudden zullen er dan nog blijven liggen?
17. Wanneer twee menfchen den volgenden ou-
derdom bereikt hebben, namelijk, de eene
25 Jaien 4 Maanden 28 Dagen, en de an-
dere 56 Jaren 2 Maanden 25 Ddgen, hoe-
veel' is dan het verfchil van den ouderdom
dezer beide lieden?
18. Hoe groot is het verfchil tusfchen 15 Jaren
6 Maanden 18 Dagen 23 Uren 16 Minuten
56 Seconden en 25 Jaren 7 Maanden 9 Da-
gen 10 Uren 25 Minuten en 30 Seconden.
A 5 J9.