Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
groot 8 Bunders 8 vierkante Roeden, en
een ftuk groot i Bunder 85 vierkante Roe-
den : kunt gy zulks wel uitrekenen ?
18. Men heefc vier onderfcheidene vloerkleeden
van de volgende grootte, als: een van 25
vierkante Ellen 16 vierkante Palmen, een
van 36 vierkante Ellen 25 vierkante Palmen,
een van 16 vierkante Ellen 10 vierkante Pal-
men, en een van 28 vierkante ellen 36 vier-
kante Palmen; hoe groot zijn deze kleeden
te zamen ?
19. De inhoud van eenlge fteenen wordt aldus
opgegeven: No. i. bevat 216 Kubiek-Pal-
men 219 Kubiek-Duimen, N®. 2. bevat 348
Kubiek-Palmen 628 Kubiek-Duimen, No. 3
bevat 1825 Kubiek Palmen 538 Kuhiek-Dui-
men, en N". 4 bevat 2 Kubiek-Ellen 785
Kubiek-Palmen 698 Kubiek-Duimen : hoeveel
bedraagt de inhoud van deze vier fteenen
te zamen?
S 3. VERDERE UITBREIDING DER TOEGEPASTE
AFTREKKING.
1. Jan heefc in zijnen fpaarpot 2 Gulden 8
Cents en Hendrik in den zijnen 4 Gulden
2 Cents: hoeveel heeft Jlendrik meer dan
Jan ?
2. Wanneer men wilde weten, hoeveel Cents
de Zilveren Rijder meer waard is dan de
Zilveren Dukaat, zoudt gij zulks dan wöl
kunnen, berekenen ? — en hoe zoudt .gij dac.
doen ?
3. Van eene fom van 260 Gulden 25 Cents wordt
betaald 59 Gulden 58 Cents: hou groot blijft
A 4 " de