Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 6 )
T. la Koppen 6 Maatjes, en by Mejufvrouw
Z. 24 Koppen: wik gij mij nu eens zeggen,
hoeveel Koppen hij in allés verkocht heeft?
13. Hoe zoude gij de volgende getallen te za-
men teilen, als: 4 Vaten 25 Kannen, 6Va-
ten 8 Kannen, 56 Vaten 26 Kannen, 16 Va-
ten 9 Kannen, 10 Vaten 8 Kannen ?
14. In de brouwerij van den Heer B. worden op
zekeren dag befteld voor den Heer K. 2 Va-
ten bier, voor den Heer L. 2Vaten25Kan-
nen, voor den Heer S. 24 Vaten, voor den
Heer M. g Vaten 75 Kannen, en voor den
Heer C 50 Kannen: hoeveel Vaten bedraagt
die te zamen?
15. /'^« j Hendrik, Kornelis en vier broe-
ders, hebben den volgenden ouderdom be-
reikt, namelijk: is oudi6 Jaren5Maan-
den 7 Dagen, Hendrik 14 Jaren 9 Maanden
8 Dagen, Kornelis 10 Jaren 7 Maanden 19
Dagen, en Pieter 6 Jaren 7 Maanden ao
Dagen: hoeveel Jaren bedragen deze getal-
len te zamen ?
16. Men heeft eenen cirkelboog van 25 Graden
15 Minuren 15 Seconden, een' van 16 Gra-
den 45 Minuten 58 Seconden, een' van 38
Graden j6 Minuten 20 Seconden, een' van
]8 Graden 30 Mi uiten 25 Scconden,eneen'
van 10 Graden 35 Minuten: hoeveel Gra-
den maken de/.e lommen te zamen ^
17. Een landman begeert te weten , hoeveel Bun-
ders de volgende Hukken land te zamen be-
dragen, als: een ftuk groot a Bunders 25
vierkante Roeden, een Huk groot 4 Bun-
ders ló vierkante Roeden, een Ituk groot
6 Bunders 96 vierkante Roeden, eqn Huk
groot