Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 4 )
en 65 Stuivers. Hoe zoudt gij dit rer-
rigten?
4. Men begeert te weten, hoe veel Ellen de
volgende getallen te zamen bedragen, als:
35 Ellen 8 Palmen 4 Duimen, 6Ellen9Pal-
men, 14 Ellen 5 Palmen 6 Duimen, 56 El-
len 4 Paln^en, 29 Ellen, 4 Ellen 4 Duimen.
5. Zca; mij de fom van 8 Roeden 5 Ellen, 19
Roeden ó Ellen 9 Palmen, 5 Ellen 4 Pal-
men , 25 Roeden 8 Ellen 3 Palmen, 2S
RoeJen 7 Palmen.
6. Judith verkoopt aan Mejufvrouw K. 2 Ellen
4 Palmen kant, aan Mejufvrouw H. i El
5 Palmen, aan Mejufvrouw G 2 El, aan
Frederika, het dochtertje van den Heer P.,
6 Palmen, en aan vrouw L. 5 Palmen:kunt
gij wel uitrekenen, hoe veel Ellen de ver-
koop van Judith in het geheel bedraagt?
7. Koosje, die meestal den winkel van hare
tante waarneemt, verkocht eens op eenen
middag aan Hendrika, het jongde dochter-
tje van vrouw T., die regt tegen over den
winkel woonde, 2 Looden 5 Wigtjes thee,
aan Hanna, dc dienstmeid van Mejufvrouw
P. 18 Looden, aan Grietje, defchoonmaak-
fter van Mevrouw E., 4 Oneen 5 Looden,
aan Christiaan, die voor moederlief wel
eens meer boodfchappen deed, i Ons8Loo-
den. Dit een en ander had zij wel op haar
winkelleitje aangcteekend, maar zij wilde
ook gaarne weten, hoe veel zij in het ge-
heel verkocht had, en hiermede wist zij
geen raad: zoudt gij haar wel hebben kun-
nen helpen als gij bi] hiar geweest waait ?—
£n hoe zoudt gy zulks gedaan hebben/*