Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 )
84- Toön mij nu eens, poe gij 2496 Looden in
Ponden uitdrukt.
25. Hoe fchrjjft gij 2658 Vierkante Ellen in Vier-
kante Roeden?
2ó. Iemand heeft een fcuk land, groot 189 Vier-
kante Roeden, hoe moet hij dit getal in
Bunders opteekenen?
27. Beproef nu eens of gij 5 Vierkante Roeden
28 Vierkante Ellen 9 Vierkante Palmen in
Vierkante Ellen kunt opteekenen.
28. Zeg mi) nu nog de benamingen der getal-
merken van 25,86082906 Vierkante Roeden.
29. Hoe fchrijft gij 2869 Kubiek-Palmen in Ku-
biek- Ellen?
30. Noem mij de verfchillende deelen, waaruit
een getal van 76804653876543 Kubiek-Stre-
pen bellaat.
si. Schrijf dat getal eens in Kubiek-Duimen,
Kubiek-Palmen en Kubiek-Ellen.
§ 2. VERDERE UITBREIDING DER. TOEGEPASTE
ZAMENTELLING.
1. Wanneer men bij een getal van 85 Gulden
50 Cents voegen wil: 7 Halve Gulden 6
Kwart- of Vierde-Gulden en 5 Dubbeltjes,
hoe veel zal dan de komende lom bedragen?
2. Men heeft liggen 25 Halve Gulden 8 Kwart-
Gulden 24 Dubbeltjes en 9 Stuivers: hoe
veel Gulden en Cents bedragen deze getal-
len te zamen?
3. Jan moet voor zijnen vader uitrekenen hoe
veel Gulden en Cents de volgende.getallen
bedragen, als: 15 Drie Gulden, 38 Halve
Gulden, 25 Kwart-Gulden, 85 DubbcUjes
A 2