Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C a )
1"3. De Heer R. heefc, gedurende cenigen tijd,
van den wijnkooper ontvangen t Vaten 25
Kannen wijn: weet gij wel, hoe veel Kan-
nen de geheele ontvangst bedraagt ?
14. Kornelis de Aardappelen boer levert aan den
Heer S. 25 Mudden 8 Schepels 5 Koppen
aardappelen: hoe veel Koppen bedragen de-
ze getallen te zaraen?
15. Schrijf eens in Maatjes 25,04 Koppen.
16. Kunt gij wel 4487 Kannen in Maatjes optee-
kcnen?
J7. Schrijf nu eens in Maatjes 864 Schepels.
j8. De Heer M. ontvangt uit de brouwerij 6
Vaten 50 Kannen bier: kunt gij dit wei in
Kannen opteekenen?
19. Kaatje 3 de dienstmeid van Mejufvrouw B.,
wordt om 2,5 Kannen brandewijn gezon-
den ; maar wijf de winkelier haar alleenlijk
den prijs van een Maatje zegt, zoo kan zij
aan haar jufvrouw niet opgeven, hoe veel
de prijs van 2,5 Kannen bedraagt: zoudt
gij haar niet kunnen zeggen, hoe veel
Maatjes zij gekocht heeft, dan kan zij hare
rekening in orde brengen?
ao. Koosje zal voor hare moeder 5 Oneen 4 Loo-
den koffij halen: hoe moet zij dit in Loo-
den opteekenen ?
21. Jan moet voor zijnen Heer 65 Oneen tabak
uit de ftad medebren(;en: weet gij wel, hoe
hij dit in Ponden aanfcürijven moet ?
82. En hoe zal Christiaan zulks verrigten met
25,4 Oneen thee, welke hij bij den winke-
lier Eerlyk moet gaan beftellen?
23. Zeg mij eens, wat elk getalmerk aanduidt
in 5,6872 Ponden ?
24.