Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4776
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200841
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
■■l.'tUlLJ"
C 1 )
§ i. VfiRDEHE UITBREIDING DER. TOEGEPASTE
TELLING.
1. Schrijf eens 15 Palmen in Ellen.
2. Wanneer men u zeide, dac de lengte van
eenen ftok in Palmen bedroeg 65, hoe zoudt
gij dan die lengte in Ellen uitdrukken?
3. Kunt gij zulks ook verrigten met 225Palmen ?
4. Men bevindt de lengte van eenen boom ge-
lijk aan 8 Ellen 5 Palmen 4 Duimen, hoe
kan men deze getallen in Palmen opteeke-
nen?
5. En hoe zal men de opgevene getallen in
Ellen uitdrukken?
6. Sara de Kantcvrouw verkoopt aan Mcjuf-
vrouw M. 0,85 El kant: weet gij wel op
welk eene wijze zij de jufvrouw deze kant
toemeet ?
7. Al§ men u eens zeide, dat een webbe lin-
nen 520 Palmen lang was: zoudt gij dan
ook kunnen zeggen, hoe veel Ellen deze
lengte bevattede?
8. Maar wanneer men eeh webbe had van
8764 Duimen lang: hoe veel Ellen zou dan
die lengte bedragen?
9 Hoe reel Roeden bevat de lengte varr 587
Ellen?
10. Twee plaatfen liggen op eenen aiïland van
4 Mijlen van elkander verwijderd; hoe drukt
gy dezen afiland in Ellen uit ?
11. En hoe zoudt gij elk getalflierk noemen van
67,459 ïllcn ?
12. Een winkelier moet bij Mejufvrouw N. be*
zorgen 2 Kannen 5 Maatjes olie: hoe zal
hij dit in Kannen optcekenen?
A ïg.