Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
tv rOORBJSRJGT.
dat het geenszins mijn plan was , om een enkel
Stukje in het licht te geven 3 ten einde »oor
het oogenblik in de hehoefti der Scholen te »oor-
zien , maar wel, dat ik met dit werkje een
Rekenl^oek beoogde, hetwelk de voornaamfts
regelen der Rekenkunde, overeenkomflig de be-
hoefte der Schooljeugd, zou behelzen. Ook
kwam het mij het gefchiktst voor, em^in het
Rekenboek zelf geene verklaring van de ver~
fchillende regelen te plaatfen; maar al wat ik
pan de theorie meende te moeten zeggen in eene
afzonderlijke Handleiding te brengen.
In drie Stukjes zal het Rekenboek zslf ver-
deeld zijn: het Eerfte Stukje, hetwelk ik kier
mede mijnen medeonderwijzers aanbied, zal,
naar mijn inzien , genoegzaam zijn, om de
jeugd aanvankelijk de noodige kennis van het
veranderde Stelfel van Munten, Maten en Ge-
wigten te doen verkrijgen; het Tweede Stukje
zal eene verdere uitbreiding van de toegepaste
regelen, in dit Sfukje voorkomende, benevens
den