Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 52 )
Bewerking.
É8
0,48
32
96
144
I5j3ó of 15 Looden ruim.
38. Herleid 0,25 m tot Oneen.
39. Herleid 0,258® tot Oneen en Engelsch.
40. Herleid 0,45 S totOucen,Engelschen Azen.
41. Herleid 0,^)85® tot Oneen, Engelsch cn Azen.
§ 19. Herleiding van Stuivers en Penningen
tot Cents.
Lees hierover en over de volgende afdee-
lingen in de Handleiding § 20.
I. Hoe herleidt gij 5 Stuivers tot Cests?
Aanmerking. Men zal ligteiijk kunnen be-
grijpen , wijl de Cents honderdfte deelen van
eenen Gulden zijn, dat de herleiding van
Stuivers en Penningen tot Cents even eens
kan verrigt worden , als men dezelve in
den voorgaanden regel tot tiende deelen,
enz. van Gulden gemaakt heeft. Maar om
dat een Stuiver uit 5 Cents beftaat, kan
men de Stuivers tot Cents brengen do,or de-
zelve met 5 te vermenigvuldigen; doch zoo
er bij de Stuivers ook Penningen gevonden
^ worden, brengt men die Penningen alvorens
tot tiende deelen van Stuivers gelijk boven.
• ■ geleerd is. i - , ; i
Be-)